เครื่องคิดเลขแบบคลาสสิกสำหรับหน่วยการวัด:

   

  จำนวนในสัญกรณ์วิทยาศาสตร์
แปลงหน่วยการวัด / เครื่องคิดเลขหน่วย

การแปลงหน่วยต่าง ๆ นั้นช่างเป็นเรื่องยิบย่อยเสียเหลือเกิน: มิลลิเมตร เซนติเมตร เดซิเมตร เมตร กิโลเมตร ไมล์ ไมล์ทะเล ฟุต หลา นิ้ว ศอก พาร์เซก และปีแสง สามารถคำนวณระยะทางประเภทเหล่านี้ทั้งหมดได้ และนี่ก็ยังไม่ได้ใกล้เคียงกับการวัดที่เป็นไปได้ทั้งหมดกว่าเป็นการวัดที่ใช้กันทั่วไปเท่านั้น ในกรณีของพื้น (ในจำนวนนั้นมี ตารางเมตร ตารางกิโลเมตร แอร์ เฮกตาร์ มอร์แกนเอเคอร์) อุณหภูมิ (องศาของเซลเซียส เคลวินฟาเรนไฮต์) ความเร็ว (m/s, km/h, mph, น็อต มัค) น้ำหนัก (ในจำนวนนั้นมี ฮันเดรดเวท กิโลกรัม, เมตริกตัน, ยูเอส ตัน, อิมพีเรียล ตัน, ปอนด์) และปริมาตร (ในจำนวนนั้นมี ลูกบาศก์เมตร เฮกโตลิตร แกลลอนของเหลว (อิมพีเรียล) แกลลอนของเหลว (อเมริกา) แกลลอนของแห้ง (อเมริกา) บาร์เรล) ก็ไม่ได้ดีกว่ากันมากนัก เพื่อไม่ให้เกิดความยุ่งเหยิง หน่วยเหล่านี้ส่วนใหญ่ยังมีหน่วยย่อยและหน่วยนำหน้า (-> เช่น มิลลิ.. เซ็นติ.. เดซิ..) โดยสรุป: ในความยุ่งเหยิงซึ่งไม่มีใครสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนโดยไม่มีความช่วยเหลือจากการอ้างอิงและความช่วยเหลือในรูปแบบต่าง เครื่องคิดเลขสำหรับหน่วยวัด เช่น เครื่องนี้นั้นช่างเหมาะสำหรับการแปลงหน่วย

เครื่องคิดเลขการแปลงสำหรับหน่วยการวัด รองรับหน่วยการวัดจำนวนมาก